Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3391. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, stran 10962.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 7. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
1.
Občinski svet Občine Brežice imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. ZUPANČIČ Aleksander, roj. 13. 2. 1979, Podgorje pri Pišecah 26, 8255 Pišece, za predsednika,
2. MATJAŠIČ Bogdan, roj. 13. 2. 1967, Kogojeva ulica 3, 8250 Brežice, za namestnika predsednika,
3. JESENKO Milena, roj. 26. 1. 1942, Pod obzidjem 20, 8250 Brežice, za članico,
4. STEZINAR Jožefa, roj. 14. 4. 1940, Prilipe 21/d, 8250 Brežice, za namestnico članice,
5. KOMATAR Mojca, roj. 18. 7. 1977, Cerklje ob Krki 29, 8263 Cerklje ob Krki, za članico,
6. POLOVIČ Justina, roj. 17. 3. 1971, Gornji Lenart 3, 8250 Brežice, za namestnico članice,
7. BLAŽEVIČ Aleksandra, roj. 10. 12. 1975, Župančičeva 15, 8250 Brežice, za članico,
8. ZORKO Robert, roj. 24. 8. 1988, Župeča vas 41 b, 8263 Cerklje ob Krki, za namestnika člana.
2.
Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let.
3.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-5/2008
Brežice, dne 7. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.