Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3379. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, stran 10950.

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji, ki je bila dne 19. 6. 2008, sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
1. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci (Uradni list RS, št. 23/04) se na koncu opisa dejavnosti doda nova alinea z besedilom:
»– 47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/08-214/IV
Beltinci, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.