Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3376. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 10947.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08 in 64/08) ter 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 3. julija 2008 sprejela
S P R E M E M B E C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 136/06, 53/08 in 65/08) se določitev cestnine za cestninsko cesto A2 Podtabor–Ljubljana v tabeli v II. točki spremeni tako, da se glasi:
+-----------------+---------+-------+--------+-------+---------+
|A2 Podtabor–   | Torovo |  –  |  –  | 4,70 | 6,90  |
|Ljubljana    |     |    |    |    |     |
|(Koseze)     |     |    |    |    |     |
+-----------------+---------+-------+--------+-------+---------+
II.
V IV. točki cenika se določitev cestnine za cestninsko cesto A2 Podtabor–Ljubljana v tabeli spremeni tako, da se glasi:
+-----------------+---------+-------+--------+-------+---------+
|A2 Podtabor–   | Torovo |  –  |  –  | 4,25 | 6,20  |
|Ljubljana    |     |    |    |    |     |
|(Koseze)     |     |    |    |    |     |
+-----------------+---------+-------+--------+-------+---------+
III.
Te spremembe cenika začnejo veljati 1. avgusta 2008.
Št. 420-3/08
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2411-0069
mag. Tomislav Nemec l.r.
Predsednik
uprave DARS, d.d.
Skladno s 6. členom Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. št. 62/08 in 64/08) je bilo k spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-6/2008/2 z dne 10. 7. 2008.