Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3366. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev, stran 10929.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in zasebnim vrtcem (v nadaljevanju: vrtci) za namen sofinanciranja plačil staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka in so oproščeni plačila za mlajšega otroka ter za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let v višini 50% plačila, ki je staršem v skladu z zakonom in pravilnikom, ki ureja plačila staršev, določeno kot plačilo za vrtec.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje plačil staršev se vrtcem zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in se nakazujejo na podlagi pravilno izpolnjenih zahtevkov za posamezni mesec, praviloma vsakega 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun posameznega vrtca.
3. člen
Vrtci posredujejo zahtevke ministrstvu s posebno spletno aplikacijo, ki deluje v okviru informacijskega sistema ministrstva. Aplikacija vsebuje naslednje podatke:
a) Podatke iz evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna, ki jo v skladu s 46.a členom Zakona o vrtcih vodi posamezen vrtec.
b) Podatke o višini sredstev, ki se vrtcu zagotavljajo za posameznega upravičenca, in sicer:
– cena, ki je podlaga za plačilo staršev v posameznem mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za stroške neporabljenih živil za čas odsotnosti otroka,
– število dni odsotnosti otroka,
– višina sredstev, ki jo za otroka v posameznem mesecu zagotavlja ministrstvo;
c) Podatke o vrtcu in skupnem seštevku sredstev za vse upravičence za tekoči mesec, in sicer:
– ime, naslov in poštna številka kraja sedeža vrtca,
– davčna številka vrtca,
– številka transakcijskega računa vrtca, na katerega bo opravljeno nakazilo subvencije,
– organizacijska oblika vrtca, ki je lahko samostojni javni zavod, vrtec pri osnovni šoli ali zasebni vrtec,
– skupni seštevek sredstev za vse upravičence do sofinanciranja plačil staršev v vrtcu za tekoči mesec.
4. člen
Vrtci oblikujejo zahtevke na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz dokumentacije in evidenc, ki jih vodijo v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi in iz veljavnih odločb o znižanem plačilu staršev za vrtec.
Podatek o ceni programa in podatek o stroških neporabljenih živil zaradi odsotnosti otroka mora temeljiti na sklepu o določitvi cen programov v vrtcu, ki ga je sprejela občina ustanoviteljica vrtca, in s katerim je vrtec v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o vrtcih seznanil starše, občino zavezanko za plačilo in ministrstvo. Vrtec ministrstvo seznani s cenami, tako da podatke vpiše v spletno aplikacijo, ki jo je ministrstvo vzpostavilo v skladu z Zakonom o vrtcih in z namenom oblikovanja informacijske točke na nivoju države.
5. člen
Vrtci so odgovorni za pravilnost podatkov, ki jih vnašajo v spletno aplikacijo. Podatke za posamezni vrtec vnaša oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj. Podatke, ki morajo biti ažurni, se vnaša mesečno praviloma najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Po tem datumu vnos podatkov za pretekli mesec ni možen, morebitne spremembe ali dopolnitve pa vrtci lahko uveljavljajo s posebno vlogo, ki jo odobri ministrstvo. Odobritev spremembe oziroma dopolnitve se upošteva v naslednjem mesecu.
6. člen
Ta pravilnik se začne uporabljati v skladu z 31. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0068
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost