Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3360. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, stran 10907.

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03 in 54/07) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan.
Direktor kot organ agencije opravlja naloge, ki jih določajo Zakon o javnih agencijah, ta sklep in drugi predpisi.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– ima aktivno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina ali francoščina ali italijanščina),
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je državljan Republike Slovenije.
Delovne izkušnje so izkušnje, kot jih opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih.
Direktorja v času njegove odsotnosti nadomešča namestnik direktorja oziroma oseba, ki jo s posebnim pooblastilom določi direktor med vodji notranjih organizacijskih enot. Pogoji za imenovanje in razrešitev ter pristojnosti namestnika direktorja se določijo s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2411-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost