Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3347. Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O), stran 10870.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-6
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-O)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 21. členu za sedemnajsto alinejo doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;«.
Dosedanje osemnajsta do dvaindvajseta alineja postanejo devetnajsta do triindvajseta alineja.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/215
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 2090-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti