Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3344. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 10854.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 13. redni seji dne 1. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto, v višini 13,854 EUR-a na efektivno uro. Stroški vodenja in koordinacije Doma starejših občanov Novo mesto se priznajo v višini 0,108 zaposlenega in znašajo 471,959 EUR mesečno ter stroške za neposredno oskrbo v višini 1.082,055 EUR mesečno.
2.
Cena za efektivno uro za uporabnika znaša 3,00 EUR.
Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave za en obrok v višini 0,93 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 5. 2008 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 122-2693/2007-100, z dne 29. 11. 2007.
Št. 032-30/2008-1
Žužemberk, dne 1. julija 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost