Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3340. Sprememba in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008, stran 10841.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 15. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T V E L E T N E G A N A Č R T A
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008
V letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008 se pod rubriko menjave dodata 2 menjavi, pod rubriko odkupi pa se spremeni znesek na O9 in dodata dva nova odkupa:
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| OBČINA|UPRAVLJAVEC| ŠIFRA |VELIKOST|VRSTA RABE |ZEMLJIŠČE | ZNESEK |
|VRHNIKA|      | K.O. |PARC./m2|      |PARC. ŠT. +---------+
|    |      |    |    |      |     |  EUR  |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|    |      |    |    |      |     |     |
+---------------------------------------------------------------------+
|MENJAVA                               |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| M13 | Občina  | 2001 |  93  |  javno  |parc. št. | Ocenjena|
|    | Vrhnika |    |    | dobro - | 2452/2 | vrednost|
|    |      |    |    |  pot  |  k.o.  |80 EUR/m2|
|    |      |    |    |      | Stara  |     |
|    +-----------+-------+--------+-----------+ Vrhnika +---------+
|    |      | 2001 |  103 | travnik | za parc. | 8.240,00|
|    |      |    |    |      |  št.  |     |
|    +-----------+-------+--------+-----------+ 2155/4 +---------+
|    |      | ST. |    |      |  k.o.  |     |
|    |      |VRHNIKA|    |      | Stara  |     |
|    |      |    |    |      | Vrhnika |     |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| M14 | Občina  | 2003 |  12  |  javno  |Parc. št. | Ocenjena|
|    | Vrhnika |    |    |  dobro  | 11/6 za | vrednost|
|    |      |    |    |      |parc. št. |80 EUR/m2|
|    +-----------+-------+--------+-----------+ 289/2  +---------+
|    |      | 2003 |  14  |gospodarsko|     | 1.120,00|
|    |      |    |    | poslopje |     |     |
|    +-----------+-------+--------+-----------+     +---------+
|    |      | VERD |    |      |     |     |
+-------------------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| SKUPAJ spremembe |    |    |      |     | 9.360,00|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|    |      |    |    |      |     |     |
+---------------------------------------------------------------------+
|ODKUPI                                |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|  O9 |      |    |    |      | odkup  | površina|
|    |      |    |    |      | zemljišč | znaša |
|    |      |    |    |      |  za  |     |
|    |      |    |    |      |avtocestni|     |
|    |      |    |    |      |priključek|     |
|    |      |    |    |      |  Verd  |     |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|    |      |    |    |      |     | ocenjena|
|    |      |    |    |      |     | vrednost|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|    |      |    |    |      |     |95.440,00|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| O13 |      |    |    |      | KS Bevke | ocenjena|
|    |      |    |    |      | - nakup | vrednost|
|    |      |    |    |      |parc. št. | za 1.299|
|    |      |    |    |      | 1354/4 |  m2  |
|    |      |    |    |      |  k.o.  |     |
|    |      |    |    |      | Blatna |     |
|    |      |    |    |      |Brezovica |     |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|    |      |    |    |      |     | 2.300,00|
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
| O14 |      |    |    |      |KS Blatna | ocenjena|
|    |      |    |    |      |Brezovica | vrednost|
|    |      |    |    |      | - nakup |     |
|    |      |    |    |      |parc. št. |     |
|    |      |    |    |      |  186  |     |
+-------+-----------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|    |      |    |    |      |     | 6.000,00|
+-------------------+-------+--------+-----------+----------+---------+
|SKUPAJ spremembe  |    |    |      |     |–6.700,00|
+-------------------+-------+--------+-----------+----------+---------+
Sprememba in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2008 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.
Letni načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-119/2007(4-01)
Vrhnika, dne 11. julija 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost