Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3338. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na parc. št. 2186/3 in 2187/5, k.o. Veržej, stran 10840.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/2005 – popr. in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 15. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra na parc. št. 2186/3 in 2187/5, k.o. Veržej
1. člen
S tem sklepom se vzpostavi grajeno javno dobro na:
– parc. št. 2186/3, v velikosti 448 m2, vpisani pri vložni številki 123, k.o. Veržej in
– parc. št. 2187/5, v velikosti 33 m2, vpisani pri vložni številki 430, k. o. Veržej.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa se odpišeta od obstoječih vložnih številk in se vpišeta k novi vložni številki iste katastrske občine in se tam vknjiži lastninska pravica grajenega javnega dobra lokalnega pomena na Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04/08-16/5-OV
Veržej, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost