Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič, stran 10839.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 15. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94,114/00, 93/01, 71/05, 121/05) (v nadaljnjem besedilu Odlok) se 29. člen nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs)
V ureditveni enoti stanovanjski bloki in stolpiči (bs) za oblikovanje stanovanjskih blokov in stolpičev velja:
– dopolnilne gradnje skladno z okolico tako, da ne izstopajo po višini in stavbni masi,
– dozidave stolpičev tako, da se podaljša razmerje tlorisa na 1:1.4,
– dozidave vhodov so dopustne za skupne potrebe stanovalcev (vetrolov, vhodni prostor z nabiralniki, prostor za smeti ali kolesarnica ipd.),
– nadzidava v primeru sanacije strehe mora biti izvedena za celoten objekt ali za oblikovno zaključen del objekta (npr. lamela, stopnišče),
– oblikovanje dozidanega vhoda oziroma nadzidane podstrehe se mora skladati z oblikovanjem objekta kot celote.
Garaže so dopustne le pod nivojem terena tako, da se ne zmanjšajo javne zelene površine: izjemoma je dopustna ureditev garaž tako, da te segajo 1 m nad teren, pri čemer mora biti streha zasajena s travo ali utrjena s pohodnim tlakom, kjer so dopustne ureditve igrišč.
Vrtne ute so dopustne v sklopu javnih zelenih površin ali otroških igrišč, velikosti do 15 m2.«
2. člen
V 49. členu Odloka se doda nov sedmi odstavek z naslednjo vsebino:
»V območju Bistrica (1 S2), v območju za stanovanja, ureditvena enota stanovanjski bloki in stolpiči (bs) je na parc. št. 21/4 in 21/5 k.o. Bistrica dopustna dopolnilna gradnja večstanovanjskega objekta do višine K+P+2N+M. Sočasno je obvezno v neposredni bližini na zemljišču parc. št. 120/2 k.o. Bistrica urediti otroško igrišče v velikosti do 15 m2 na stroške investitorja večstanovanjskega objekta.«
3. člen
V Odloku se 54. člen nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Loka
V območju Loka (16P1) so dopustne dopolnilne gradnje proizvodnih objektov in delavnic. Obvezna je vzdolžna orientacija objektov. Zeleni pas ob Cesti na Loko mora biti širok vsaj 10 m od roba pločnika.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-41/2006-34
Tržič, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost