Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3331. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij, stran 10828.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) / ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 13. redni seji dne 11. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij
1. člen
Cene programov v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, znašajo mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja – jaslice (1–3 let) 322,85 EUR
– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let) 242,97 EUR.
2. člen
Ne glede na cene programov v vzgojo varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, pa bo občina zagotavljala dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe in zagotavljane pravic zaposlenih.
3. člen
V posamezne oddelke v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij je v
oddelek I. starostnega obdobja lahko vključenih: v heterogeni oddelek 1–3letnih otrok največ 10+2 otroka oziroma v homogeni oddelek 12+2 otroka.
oddelke II. starostnega obdobja: heterogeni oddelek 3–6 letnih otrok največ 19+2 otrok, v homogeni oddelek 4–5 ali 5–6 letnih otrok pa 22+2 otroka.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v vzgojno varstveni enoti pri Osnovni šoli Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 21/08).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0003/2008-10
Rogašovci, dne 11. julija 2008
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost