Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3310. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve v državni zbor, stran 10779.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) Občina Litija javno objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve v državni zbor
I.
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
II.
Volilno kampanjo lahko organizira predlagatelj referenduma in drugi, za izid referenduma zainteresirani subjekti (državljani Republike Slovenije z volilno pravico, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije).
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za katerih izvajanje je pisno pooblastil druge izvajalce.
III.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih iz tega sklepa.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
IV.
V Občini Litija se za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna plakatna mesta na betonskih stebrih:
– na Prvomajski ulici (pred trgovino Na Dobravi)
– na Cankarjevi cesti (ob železniški postaji)
– na Ponoviški cesti (pred Mercator trgovino)
– na Ulica Mire Pregljeve (pred športno dvorano)
– na Maistrovi ulici (pred trgovino).
Na območjih krajevnih skupnosti v skladu z dogovorom s predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Podatke o predsednikih svetov krajevnih skupnosti, dobite na Občini Litija na tel. št. 01/89-63-424 – Boštjana Železnik.
V.
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo v mali sejni dvorani Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, v sredo, 13. 8. 2008, ob 15. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do ponedeljka, 11. 8. 2008, do 12. ure, občinski upravi Občine Litija (soba 44, I. nadstropje) pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za predsednika države.
VI.
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
VII.
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
VIII.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
IX.
Pogoji prično veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogoji se objavijo tudi na spletni strani občine.
Št. 041-2/2008
Litija, dne 14. julija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost