Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas, stran 10770.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 135/03, 23/06 in 40/07) – v nadaljevanju: odlok se v četrtem odstavku 5. člena črta zadnji stavek.
2. člen
V 6. členu se v štirinajsti alineji črta naslednje besedilo: », izjemoma pa je na izpostavljene lege in skladno s presojo občinskega urbanista dovoljeno umeščati nov tip objektov (sodobna tipologija – npr. tipološko poenoteni paviljoni), vendar le v okviru kompleksne prostorske ureditve«.
3. člen
V 7. členu se v prvi alineji številka »15« zamenja s številko »14«. Črta se f) alineja.
4. člen
V 8. členu se deveta alineja nadomesti z naslednjim besedilom: »ureditve ter gradnje objektov in naprav namenjenih izključno kmetijski dejavnosti. Za merila in pogoje za oblikovanje veljajo določila 14. oziroma 17. člena tega odloka.«
5. člen
V 12. členu se v četrtem odstavku črta zadnji stavek.
6. člen
V 14. členu se v prvem odstavku črta predzadnji stavek, v prvi in tretji alineji pa zadnji in predzadnji stavek.
7. člen
V celoti se črta 35. člen.
8. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2008
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost