Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3304. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica, stran 10769.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), Sinji vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95, 121/03 in 57/06) – v nadaljevanju: odlok Besedilo zadnjih dveh stavkov 14. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Za posege na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na vedutah je potrebno poseg v prostor umestiti skladno s strokovnimi podlagami za poselitev.«
2. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku črta zadnji stavek.
3. člen
V 20. členu se v petem odstavku črta zadnji stavek.
4. člen
V podnaslovu d) 31. člena se briše tretja alineja.
5. člen
Črta se 38. člen.
6. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-08/2008
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost