Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3297. Sprememba Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona), stran 10765.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S P R E M E M B O S K L E P A
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona)
1. člen
S spremembo sklepa se dopolni in spremeni Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/08.
V sprejetem Sklepu o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona) (št. 3505-00003/2008-4200, Uradni list RS, št. 21/08) se spremeni predmet prostorske ureditve na predmetnih zemljiščih, in sicer je namesto gradnje dveh prostostoječih enostanovanjskih objektov predvidena gradnja treh enodružinskih stanovanjskih enot na mestu obstoječega poslovnega objekta, ki se odstrani. Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno kot omejitev upoštevati predpisane faktorje zazidanosti in izrabe zemljišč, kot so določeni po Uredbi o prostorskem redu Slovenije. Vsa druga določila že objavljenega sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona) ostanejo nespremenjena.
2. člen
Dopolnitev sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem objave.
Št. 3505-00003/2008-4200 MGM
Celje, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost