Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3296. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 10764.

Na podlagi 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01)
skleneta pogodbeni stranki
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta COTMAN, ministrica za zdravje Zofija MAZEJ KUKOVIČ in Zdravniška zbornica Slovenije, prim. Gordana KALAN ŽIVČEC
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Nevenka LEKŠE
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka MLAKAR
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Darinka AUGUŠTINER
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija CEVC
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01)
1. člen
V Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 102/00 in 62/01) se 115. člen spremeni tako, da se glasi:
»115. člen
(1) Za čas opravljanja profesionalne funkcije sindikalni zaupnik sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi.
(2) Za čas opravljanja profesionalne funkcije sindikalnega zaupnika javnemu uslužbencu pripada osnovna plača v višini plačnega razreda delovnega mesta, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, vendar najmanj v višini 25. plačnega razreda.
(3) Javni uslužbenec, ki opravlja profesionalno funkcijo sindikalnega zaupnika:
– obdrži že doseženo število plačnih razredov iz naslova napredovanj na njegovem delovnem mestu in je upravičen do napredovanj v času opravljanja funkcije,
– je upravičen do dodatkov in nadomestil plač ter prejemkov in povračil stroškov pod enakimi pogoji kot drugi javni uslužbenci.
(4) Sindikalni zaupnik, ne glede na to ali opravlja funkcijo profesionalno ali neprofesionalno, ne more prejemati plače iz naslova delovne uspešnosti nižje od povprečne ocene delovne uspešnosti v zavodu.
(5) Šteje se, da je sindikalni zaupnik postavljen v manj ugoden položaj, če je iz naslova napredovanja na delovnem mestu ocenjen nižje od ocene, da izpolnjuje pogoje za napredovanje najmanj na vsaka tri leta.«
2. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo).
št. 10400-3/2007/63
Lubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-2611-0067
Vlada Republike Slovenije:
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
 
Zdravniška zbornica Slovenije
prim. asist. Gordana Kalan
Živčec, dr. med., l.r.
 
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
Nevenka Lekše l.r.
 
Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije
– PERGAM
Matija Cevc l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 17. 7. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-6 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 21/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti