Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina, stran 9887.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), 14.a člena Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list RS, št. 2/97, 22/97, 23/99 in 51/07) se v prvem odstavku 1. člena črta besedilo: »v čigar sestavo sodi:
– Podružnična šola Tešanovci.« Vejica pred črtanim besedilom se nadomesti s piko.
2. člen
V 2. členu odloka se črta besedilo: »V sestavi šole deluje zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na drugi lokaciji:
– Podružnična šola Tešanovci, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 4. razreda.«
3. člen
V 3. členu odloka se črta besedilo: »Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.«
4. člen
Črta se besedilo drugega odstavka 7. člena odloka: »2. Za podružnično osnovno šolo Tešanovci od 1.–4. razreda vasi: Tešanovci, Lukačevci in Mlajtinci in deli naselja Moravske Toplice: Kranjčeva ulica, Levstikova ulica, Delavska ulica, Ulica ob igrišču, Kratka ulica in Dolga ulica do hišne številke 116, Lešče, Na bregu ter zaselka Brezje in Brzinšček.«
5. člen
V 12. členu odloka se črta besedilo: »– vodja podružnične šole«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena odloka se beseda »zavoda« zamenja z besedo »šole«.
7. člen
Pred 20. členom odloka se črta besedilo: »a) Vodja podružnične šole«.
8. člen
V celoti se črta 20. člen odloka.
9. člen
Na koncu 33. člena odloka se doda besedilo:
»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru, da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka, učenca, predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.«
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008.
Št. 64-03/08-4
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti