Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3142. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, stran 9886.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/97, 51/07) se na koncu 44. člena odloka doda besedilo:
»Nov svet šole se konstituira v roku do 1. 12. 2008. Mandat sedanjim predstavnikom ustanovitelja in predstavnikom staršev se podaljša za toliko, da se njihov mandat izteče istočasno z iztekom mandata predstavnikov delavcev. V primeru, da članu sveta staršev zaradi izgube statusa otroka v zavodu predčasno preneha mandat, se novega predstavnika izvoli za čas do izteka prvotno izvoljenega predstavnika.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-01/08-4
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
 
Predsednik Sveta
Madžarske narodne samoupravne skupnosti
Občine Moravske Toplice
Tibor Vöröš l.r.