Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3140. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika, stran 9884.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 14. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
+-------------------------------+-------------+----------------+
|Program            |Ekonomska  |Dnevni strošek |
|                |cena programa|živil      |
+-------------------------------+-------------+----------------+
|Celodnevni program – oddelek  |    434,54|      1,41|
|prvega starostnega obdobja   |       |        |
+-------------------------------+-------------+----------------+
|Celodnevni program – oddelek  |    307,82|      1,41|
|drugega starostnega obdobja  |       |        |
+-------------------------------+-------------+----------------+
2. člen
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini prvega plačilnega razreda starostne skupine, v katero bo otrok uvrščen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Prav tako lahko starši enkrat letno na podlagi ustreznega zdravniškega dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v višini 50% višine njihovega plačilnega razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije Občina Metlika.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.
Rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše otroke pa rezervacij ne morejo uveljaviti.
5. člen
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok do konca šolskega leta.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati 1. 9. 2008, razen določbe 3. člena, ki začne veljati osmi dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika št. 602-67/2006 z dne 25. 1. 2007.
Št. 602-12/2008
Metlika, dne 3. julija 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti