Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3134. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju, stran 9879.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o štipendiranju
Št. 110-35/2008
Koper, dne 20. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 118/04) se v šesti alinei 3. člena številka »65%« nadomesti s številko »80%«.
2. člen
V zadnjem stavku predzadnjega odstavka 6. člena se besedilo »23 SIT« nadomesti z besedilom »0,1 EUR«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se številka »8« nadomesti s številko »7,5«.
4. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-35/2008
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione di borse di studio
N. 110-35/2008
Capodistria, 20 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha approvato il
R E G O L A M E N T O
sulle modifiche ed integrazioni al Regolamento per la concessione di borse di studio
Articolo 1
Nell’articolo 3, sesto alinea del Regolamento per la concessione di borse di studio (G. U. della RS, n. 118/04), la cifra »65%« è sostituita con la cirfa »80%«.
Articolo 2
Nell’articolo 6, penultimo comma, ultimo periodo, la parola »23 SIT« è sostituita con la parola »0,1 EUR«.
Articolo 3
Nell’articolo 19, primo comma, la cifra »8« è sostituita con la cirfa »7,5«.
Articolo 4
Le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 110-35/2008
Capodistria, 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti