Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2008 z dne 14. 7. 2008

Kazalo

3117. Splošni akt o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk, stran 9832.

Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk
1. člen
Drugi odstavek 10. člena Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06, 39/06 in št. 16/07; v nadaljevanju: splošni akt) se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Identifikacija uporabnika naročnika se opravi s pomočjo dokumenta, s katerim se dokazuje identiteto osebe in računa za komunikacijske storitve izdanega s strani operaterja dajalca številke, iz katerega je razvidna šifra kupca in ki ni starejši od treh mesecev. Identifikacijo uporabnika predplačnika se opravi s predložitvijo PUK številke SIM kartice.«
2. člen
Drugi odstavek 11. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru upravičene zahteve za prenos številke mora operater dajalec številke v roku 3 ur potrditi centralni bazi podatkov (CBP) datum prenosa številke, ki je v okviru roka, določenega v tretjem oziroma četrtem odstavku 13. člena tega splošnega akta.«
3. člen
(1) Tretji odstavek 13. člena splošnega akta spremeni tako, da se glasi:
»(3) Priprava omrežja za prenos številke v mobilnih omrežjih ne sme trajati dalj kot 3 delovne dni, šteto od dneva, ko je operater dajalec številke prejel zahtevo za prenos številke.«
(2) Četrti odstavek 13. člena splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Priprava omrežja za prenos številke v fiksnih omrežjih ne sme trajati dalj kot 3 delovne dni, šteto od dneva, ko je operater dajalec številke prejel zahtevo za prenos številke. Dejanski trenutek prenosa se mora ujemati z dogovorjenim začetkom izvajanja storitev pri operaterju prejemniku številke ter mora biti usklajen s prehodi med operaterji na krajevni zanki in drugih medoperaterskih storitvah. Usklajenost teh postopkov spremlja in koordinira upravljavec centralne baze podatkov (CBP).«
4. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3822-10/2008-17
Ljubljana, dne 7. julija 2008
EVA 2008-2111-0055
Tomaž Simonič l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti