Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3095. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk, stran 9774.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 13. seji dne 26. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 10/06 in 44/08).
2. člen
V 2. členu, četrti odstavek, se zbriše besedilo »in za območja z zgrajenim kanalizacijskim sistemom«.
V 3. členu, prvi odstavek se zbriše besedilo »znašajo na dan 31. oktober 2005 1.120,74 SIT/m2« in se ga nadomesti z besedilom »znašajo na dan 30. april 2008 9,563 EUR«.
V 3. členu, tretji odstavek se besedilo »1.120,74 EUR« nadomesti z »9,563 EUR«.
V 3. členu se zbriše tabeli »individualne komunalne naprave« in »kolektivne komunalne naprave« ter se ju nadomesti s sledečo tabelo:
+----------------------------------------+---------------------+
|Individualne komunalne naprave     |Delež%        |
+----------------------------------------+---------------------+
|1. Vodovodno omrežje          |       24,611%|
+----------------------------------------+---------------------+
|2. Kanalizacijsko omrežje        |       24,611%|
+----------------------------------------+---------------------+
|Kolektivne komunalne naprave      |Delež%        |
+----------------------------------------+---------------------+
|1. Ceste                |       43,395%|
+----------------------------------------+---------------------+
|1.1. Asfaltirane ceste         |       35,576%|
+----------------------------------------+---------------------+
|1.2. Makadamske ceste          |        7,819%|
+----------------------------------------+---------------------+
|2. Javna razsvetljava          |        7,383%|
+----------------------------------------+---------------------+
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati »Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Žužemberk« (Uradni list RS, št. 44/08).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2008-2
Žužemberk, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost