Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3087. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP UPB-1, Uradni list RS, št. 72/06) za območje Občine Šmarješke Toplice, stran 9767.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) ter 131. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 16. redni seji dne 30. 6. 2008 na predlog občinske Komisije za statut in poslovnik sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP UPB-1, Uradni list RS, št. 72/06) za območje Občine Šmarješke Toplice
I.
V 12. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto, uradno prečiščeno besedilo (PUP MONM ZMP-UPB-1, Uradni list RS, št. 72/06) se glede umestitve objektov v prostor v primeru, da stavbnega niza ni mogoče identificirati, hiša umesti na odmiku najmanj 8,0 m od osi javnega prostora, vendar ne več kot 8 m od roba tega prostora. Če predpisanega odmika ni mogoče zagotoviti je manjši odmik možen v primeru, da s tem soglaša upravljavec javne ceste v skladu z Odlokom o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99).
II.
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2008-4
Šmarješke Toplice, dne 30. junija 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost