Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3085. Sklep o tehničnih popravkih Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Svete Ane, v letu 2002, stran 9765.

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99 in 25/01) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 11. redni seji dne 27. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o tehničnih popravkih Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Svete Ane, v letu 2002
(1) Izvede se tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveta Ana, v letu 2002 (Uradni list RS, št. 29/04).
(2) Popravek se nanaša na ažuriranje stavbnih zemljišč in se izvede na podlagi oziroma zaradi izdanih aktov, ki dovoljujejo gradnjo, ažuriranja parcelnega stanja v zemljiškem katastru, odprave napake pri opredelitvi stavbnih zemljišč, ki je nastala v postopku prenosa prikazov prostorskih odločitev o namenski rabi prostora iz analogne v digitalno obliko ter določil točke 3.8.3. navedenega odloka.
(3) Popravek se izvede v kartografski dokumentaciji k planu v merilu 1: 5000 na listih Šentilj – 19, Šentilj – 28, Šentilj – 29, Šentilj – 30, Šentilj – 39 in Šentilj – 40.
(4) Tehnični popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave.
Št. 35000-1/2008
Sv. Ana, dne 27. junija 2008
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost