Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3068. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta Krajevne skupnosti Kozina, stran 9745.

Na podlagi 32. člena v zvezi z drugim odstavkom 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) in 10. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) Občinska volilna komisija Občine Hrpelje - Kozina
R A Z P I S U J E N A D O M E S T N E V O L I T V E
članov Sveta Krajevne skupnosti Kozina
1.
Nadomestne volitve v 2. volilno enoto Sveta Krajevne skupnosti Kozina bodo v nedeljo, 21. septembra 2008.
2. volilna enota: obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
– Bazoviška cesta (hišne št. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 23A in 25),
– Obrtniška ulica (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18 in 20),
– Pod Videžem (hišne št. 1, 3, 5, 7 in 9),
– Mestni Trg (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9),
– Istrska ulica (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 in 19).
V drugi volilni enoti se voli 1 nadomestni član.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 11. avgust 2008.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 041-4/2008
Hrpelje, dne 2. julija 2008
Predsednica
Občinske volilne komisije
Julija Kravanja l.r.

AAA Zlata odličnost