Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3061. Tarifna priloga 2008/št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 9739.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06, 76/07 in 46/08) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Konfederacija sindikatov 90-Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90-SKEIE)
T A R I F N O P R I L O G O 2 0 0 8/št. 2
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
1. Za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz tarifne priloge 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/06, 87/06) vključili v sistem plač, najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 8. 2008 dalje znašajo:
+---------------------------+------------------+---------------+
|Tarifni razred       | Najnižja mesečna |  Najnižja  |
|              | osnovna plača za | osnovna plača |
|              |  174 ur v EURO | na uro v EURO |
+---------------------------+------------------+---------------+
|I. Enostavna dela     |      455,88|      2,62|
+---------------------------+------------------+---------------+
|II. Manj zahtevna dela   |      504,60|      2,90|
+---------------------------+------------------+---------------+
|III. Srednje zahtevna dela |      553,32|      3,18|
+---------------------------+------------------+---------------+
|IV. Zahtevna dela     |      633,36|      3,64|
+---------------------------+------------------+---------------+
|V. Bolj zahtevna dela   |      690,78|      3,97|
+---------------------------+------------------+---------------+
|VI. Zelo zahtevna dela   |      807,36|      4,64|
+---------------------------+------------------+---------------+
|VII. Visoko zahtevna dela |      943,08|      5,42|
+---------------------------+------------------+---------------+
|VIII. Najbolj zahtevna dela|     1.078,80|      6,20|
+---------------------------+------------------+---------------+
|IX. Izjemno pomembna,   |     1.271,94|      7,31|
|najbolj zahtevna dela   |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
Za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po tarifni prilogi 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14 /06, 87/06), da se znesek uskladitve vključi v sistem plač, izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede od 1. 8. 2008 dalje znašajo:
+---------------------------+------------------+---------------+
|Tarifni razred       |Izhodiščna mesečna|  Izhodiščna |
|              | plača za 174 ur v| plača na uro v|
|              |    EURO    |   EURO   |
+---------------------------+------------------+---------------+
|I. Enostavna dela     |      394,98|      2,27|
+---------------------------+------------------+---------------+
|II. Manj zahtevna dela   |      441,96|      2,54|
+---------------------------+------------------+---------------+
|III. Srednje zahtevna dela |      490,68|      2,82|
+---------------------------+------------------+---------------+
|IV. Zahtevna dela     |      567,24|      3,26|
+---------------------------+------------------+---------------+
|V. Bolj zahtevna dela   |      624,66|      3,59|
+---------------------------+------------------+---------------+
|VI: Zelo zahtevna dela   |      736,02|      4,23|
+---------------------------+------------------+---------------+
|VII. Visoko zahtevna dela |      868,26|      4,99|
+---------------------------+------------------+---------------+
|VIII.Najbolj zahtevna dela |     1.000,50|      5,75|
+---------------------------+------------------+---------------+
|IX. Izjemno pomembna,   |     1.190,16|      6,84|
|najbolj zahtevna dela   |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
Delodajalci iz prejšnjega odstavka od 1. 8. 2008 dalje izplačujejo znesek uskladitvenega dodatka v višini 70,99 €.
2. Če bo povprečni indeks inflacije v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegel 5,2%, se najnižje osnovne plače, izhodiščne plače in uskladitveni dodatek po tej kolektivni pogodbi od 1. 1. 2009 dalje dodatno povišajo za razliko nad 5,2% in dejansko doseženo povprečno letno inflacijo v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007. Uporablja se uraden podatek Statističnega urada RS. (Stranke kolektivne pogodbe pred objavo v svojih glasilih uskladijo nove zneske najnižjih osnovnih plač).
3. Stranke te kolektivne pogodbe priporočajo, da se za realno rast plač iz naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali v kombinaciji obeh.
4. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 730 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2009.
5. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
6. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesečno v svojih glasilih.
Ljubljana, dne 18. junija 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje kovinskih materialov
Marjan Mačkošek l.r.
predsednik upravnega odbora
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
 
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
 
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90-Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90-SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 3. 7. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006/10 o tem, da je tarifna priloga 2008/št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/6) pod zaporedno številko 8/3.

AAA Zlata odličnost