Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3059. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 9737.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K št. 4
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1.
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po Dodatku št. 3 k pogodbi.
Najnižje osnovne plače od 1. 6. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Tarifni razred          |  Najnižja  | Najnižja  |
|                 |  mesečna  |osnovna plača|
|                 |osnovna plača |na uro v EURO|
|                 |  v EURO  |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|I. enostavna dela        |    450,66|     2,59|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|II. manj zahtevna dela      |    480,24|     2,76|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|III. srednje zahtevna dela    |    528,96|     3,04|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|IV. zahtevna dela        |    602,04|     3,46|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|V. bolj zahtevna dela      |    657,72|     3,78|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VI. zelo zahtevna dela      |    767,34|     4,41|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VII. visoko zahtevna dela    |    899,58|     5,17|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela   |   1.028,34|     5,91|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|IX. izjemno pomembna, najbolj  |   1.212,78|     6,97|
|zahtevna dela          |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
2. Najnižje osnovne plače od 1. 8. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+---------------------------------+--------------+-------------+
|     Tarifni razred     |  Najnižja  | Najnižja  |
|                 |  mesečna  |osnovna plača|
|                 |osnovna plača |na uro v EURO|
|                 |  v EURO  |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|I. enostavna dela        |    450,66|     2,59|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|II. manj zahtevna dela      |    485,46|     2,79|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|III. srednje zahtevna dela    |    534,18|     3,07|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|IV. zahtevna dela        |    609,00|     3,50|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|V. bolj zahtevna dela      |    664,68|     3,82|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VI. zelo zahtevna dela      |    776,04|     4,46|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VII. visoko zahtevna dela    |    908,28|     5,22|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela   |   1.038,78|     5,97|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|IX. izjemno pomembna, najbolj  |   1.224,96|     7,04|
|zahtevna dela          |       |       |
+---------------------------------+--------------+-------------+
3. V kolikor bo povprečni letni indeks rasti cen življenjskih potrebščin (inflacija) v obdobju januar do december 2008 v primerjavi z obdobjem januar do december 2007 (v nadaljevanju: povprečni letni indeks inflacije) presegel vrednost 4,2%, se najnižje osnovne plače (NOP) od vključno II. do IX. tarifnega razreda tarifne priloge po tej pogodbi povišajo na naslednji način:
– V primeru, da bo dejansko doseženi povprečni letni indeks inflacije v navedenem obdobju dosegel vrednost do vključno 5,8%, se NOP od vključno II. do IX. tarifnega razreda po tej tarifni prilogi povišajo s 1. 1. 2009 za razliko med 4,2% in dejansko doseženim povprečnim letnim indeksom inflacije. Tarifno lestvico po tem izračunu, ki bo veljala od 1. 1. 2009 dalje, uskladijo in objavijo stranke te pogodbe najkasneje do 15. januarja 2009.
– V primeru, da bo dejansko doseženi povprečni letni indeks inflacije v navedenem obdobju presegel vrednost 5,8%, se najnižje osnovne plače tarifnih razredov od II. do IX. povišajo s 1. 1. 2009 za razliko med 4,2% in 5,8%. Povišanje najnižjih osnovnih plač od vključno II. do IX. tarifnega razreda za preostali del porasta povprečnega letnega indeksa inflacije nad 5,8% do dejansko doseženega povprečnega letnega indeksa inflacije velja s 1. 3. 2009. Tarifni lestvici po izračunu v tej točki, ki bosta veljali od 1. 1. 2009 oziroma od 1. 3. 2009 dalje, uskladijo in objavijo stranke te pogodbe najkasneje do 15. januarja 2009.
– Uporablja se uradni podatek Statističnega urada RS za povprečni letni indeks inflacije (rasti cen življenjskih potrebščin) v obdobju januar do december 2008 v primerjavi z obdobjem januar do december 2007.
4. Podjetje, ki je v likvidnostnih težavah 1. 1. 2009, ukrepa v skladu z zakonom oziroma se uprava podjetja s podjetniškim sindikatom pisno dogovori za odlog uskladitve plač po tarifni prilogi, vendar ne za več kot 120 dni.
V kolikor bo povprečna letna inflacija v letu 2008 večja kot 6,5%, se porast povprečne letne inflacije nad to vrednostjo upošteva pri pogajanjih za leto 2009.
5. S tem Dodatkom h kolektivni pogodbi za elektroindustrijo in ob upoštevanju konkretnih izračunov tarifne lestvice NOP ob koncu leta 2008, bo izvedena uskladitev najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi iz naslova rasti življenjskih stroškov (inflacije) na ravni dejavnosti za leto 2008 v celoti.
6. Stranke te kolektivne pogodbe priporočajo, da se za realno rast plač iz naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali v kombinaciji obeh.
7. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2008 znaša 702,00 €, najnižji polni regres za letni dopust za leto 2009 in do določitve zneska regresa za leto 2010 znaša 710,00 €.
8. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
9. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2008 dalje ter skladno z uskladitvami NOP iz točke 3. od 1. 1. 2009 dalje, razen 7. točke tarifne priloge 1 v tem Dodatku, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2008.
Ljubljana, dne 2. junija 2008
za GOSPODARSKO ZBORNICO SLOVENIJE
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag.Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora
 
za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
 
za SINDIKATE
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 17. 6. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/12 o tem, da je Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti