Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2943. Sklep o prenehanju mandata in potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, stran 9211.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1 in 54/08) in 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07), poročila Občinske volilne komisije je Občinski svet Občine Šmartno pri Litji na 14. redni seji dne 19. 6. 2008 sprejel
S K L E P
1. Ugotovi se, da je svetniku Jožetu Verbajsu, roj. 3. 3. 1964, zaradi smrti prenehal mandat, člana Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji.
2. Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje mandat v Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji Tei Šavor, roj. 11. 2. 1983, stanujoči Zavrstnik 54/c, Šmartno pri Litiji. Nadomestni članici izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskega sveta.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-008/2006
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost