Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2928. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica, stran 9181.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. junija 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V 4. členu Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, v nadaljevanju: pravilnik) se za dosedanjo peto alineo dodata nova peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– se ne izobražuje za suficitarni poklic, ki je evidentiran za Mestno občino Nova Gorica,
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne sme presegati šestkratne vrednosti zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji.«
2. člen
V 6. členu pravilnika se v prvem stavku črta beseda »lahko«.
3. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»Izmed prejemnikov štipendij določi župan s posebnim sklepom dobitnika »Štipendije Treh uprav« (Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Gorica). Kriterij za določitev je mednarodni značaj študija.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-4/07-6
Nova Gorica, dne 19. junija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost