Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2923. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko območje Černelavci vzhod, stran 9174.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko območje Černelavci vzhod
I.
Javno se razgrne osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Černelavci vzhod, katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5 iz Murske Sobote. Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje Černelavci vzhod – 2 (Uradni list RS, št. 60/04).
II.
Osnutek OPPN se bo razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter v prostorih Vaškega doma Černelavci, Zadružna ulica 5. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni in sicer od 14. 7. 2008 do 14. 8. 2008. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Vaškega doma Černelavci, Zadružna ulica 5, Černelavci, v sredo 6. 8. 2008 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek OPPN bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si
III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku OPPN, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti, najkasneje do vključno četrtka 14. 8. 2008. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 350-0017/2007-182
Murska Sobota, dne 24. junija 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost