Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2917. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 9157.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 38/08) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
----------------------------------------------------------------
TARIFNA SKUPINA   Enota   Cena brez   20%    Cena z
                 DDV   stopnja   DDV
                      DDV
----------------------------------------------------------------
GOSPODINJSKI
ODJEM
za dobavljene
količine
– za obračun po
toplotnem števcu  EUR/MWh   31,2080  6,2416   37,4496
– za obračun
tople potrošne
vode po vodomeru
za priključno
moč        EUR/m(na 3) 2,0848   0,4170   2,5018
– za obračun po
toplotnem števcu
in obračun po
vodomeru     EUR/MW/leto 6.565,3035 1.313,0607 7.878,3642
----------------------------------------------------------------
NEGOSPODINJSKI
ODJEM
za dobavljene
količine
– za obračun po
toplotnem števcu  EUR/MWh   34,7987  6,9597   41,7584
– za obračun
tople potrošne
vode po vodomeru
za priključno
moč        EUR/m(na 3) 2,3228   0,4646   2,7874
– za obračun po
toplotnem števcu
in obračun po
vodomeru     EUR/MW/leto 7.599,6107 1.519,9221 9.119,5328
----------------------------------------------------------------
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/08.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. junija 2008
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost