Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9151.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 9. redni seji dne 13. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišča parc. št. 943/10, pot v izmeri 13 m2, parc. št. 943/11, pot v izmeri 23 m2 in parc. št. 943/12, pot v izmeri 50 m2, vpisana v z. k. vl. št. 449, k.o. Lučine, kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišča, navedena v 1. točki tega sklepa, odpišejo iz z. k. vl. št. 449, k.o. Lučine. Vpišejo se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-44/2007-005
Gorenja vas, dne 26. junija 2008
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost