Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, stran 9151.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 113/03, 77/05 in 120/05), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 10. redni seji dne 11. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine (Uradni list RS, št. 115/07) se spremeni drugi odstavek III. člena tako, da se glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. septembra in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 22 delovnih oziroma 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0011/2008-5
Dobrova, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost