Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2905. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004, stran 9143.

Na podlagi 50. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Črnomelj sprejema
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – spremenjen v letu 2004.
2. člen
Predlog in okoljsko poročilo bosta razgrnjena na sedežu Občine Črnomelj v času uradnih ur občinske uprave od 10. julija 2008 do vključno 11. avgusta 2008.
3. člen
Med javno razgrnitvijo se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi tudi potrebne strokovne razlage. Javna obravnava bo v ponedeljek 21. julija 2008, ob 16. uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
4. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-05/2007
Črnomelj, dne 30. junija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost