Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

2899. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 9135.

Občinski svet Občine Bled je na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 41/05 – UPB) na 11. redni seji dne 17. 6. 2008 sprejel
O B V E Z N A R A Z L A G A
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
1. člen
Za podrobnejšo razlago pomena izrazov, ki določajo namembnost stavb in objektov, se uporablja določilo 2. člena Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) (v nadaljevanju: Uredba), ki določa:
– »stanovanjska stavba« je stavba, od katere se vsaj polovica uporabne površine uporablja za prebivanje.
2. člen
13. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04, 96/04, 120/05) določa, da je možno načrtovanje stanovanjske stavbe z apartmaji pod pogojem, da je primarna raba stanovanjska. Določba »da je primarna raba stanovanjska«, v skladu z 2. členom Uredbe, ki določa pomen »stanovanjske stavbe«, pomeni, da je možno načrtovanje stanovanjske stavbe z apartmaji, če se vsaj polovica uporabne površine uporablja za prebivanje. V območju, kjer so dopustne eno ali dvostanovanjske stavbe je torej možno načrtovati eno ali dve stanovanjski enoti, katerih skupna površina predstavlja vsaj 50% uporabne površine objekta, preostala uporabna površina objekta pa je lahko namenjena za apartmaje, ki pa so namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij (skupni priključki brez odštevalnih števcev, skupno ogrevanje).
Št. 039-11/2008
Bled, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost