Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2863. Sprememba Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 8783.

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08) ter 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 10. junija 2008 sprejela
S P R E M E M B E C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 136/06 in 53/08) se v II. točki besedilo zadnjih treh vrstic v tabeli iz prvega odstavka te točke spremeni tako, da se glasi:
+------------------+--------+------+------+----------+---------+
|A2 Novo mesto V  | Drnovo |  – |  – |  6,00  | 8,70  |
|(Lešnica)–Obrežje |    |   |   |     |     |
|         |    |   |   |     |     |
|Novo mesto V   | Krško |  – |  – |  3,10  | 4,50  |
|(Lešnica) –SCP  |    |   |   |     |     |
|Krško       |    |   |   |     |     |
|         |    |   |   |     |     |
|SCP Krško–Obrežje | Krško |  – |  – |  2,50  | 3,65  |
+------------------+--------+------+------+----------+---------+
II.
V IV. točki cenika se besedilo zadnjih treh vrstic v tabeli spremeni tako, da se glasi:
+------------------+--------+------+------+----------+---------+
|A2 Novo mesto V  | Drnovo |  – |  – |  5,40  | 7,80  |
|(Lešnica)–Obrežje |    |   |   |     |     |
|         |    |   |   |     |     |
|Novo mesto V   | Krško |  – |  – |  2,80  | 4,10  |
|(Lešnica) –SCP  |    |   |   |     |     |
|Krško       |    |   |   |     |     |
|         |    |   |   |     |     |
|SCP Krško–Obrežje | Krško |  – |  – |  2,25  | 3,30  |
+------------------+--------+------+------+----------+---------+
III.
Ta cenik začne veljati 1. julija 2008.
Št. 420-3/08
Ljubljana, dne 10. junija 2008
EVA 2008-2411-0062
mag. Tomislav Nemec l.r.
Predsednik
uprave DARS, d. d.
Skladno s 6. členom Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08) je bilo k spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-5/2008/4 z dne 26. 6. 2008.

AAA Zlata odličnost