Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2861. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008, stran 8783.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvedbo petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008
1. člen
V Pravilniku o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2008 (Uradni list RS, št. 123/07) se v 29. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Zaradi neugodne epizootiološke situacije glede varooze pri čebelah se izvaja program, ki zajema ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje varooze pri čebeljih družinah na območju Republike Slovenije.
(4) Program iz prejšnjega odstavka pripravi NVI, potrdi pa ga VURS.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-87/2007/5
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-2311-0133
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost