Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2848. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 8760.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 33 – pot 634 m2,
– parc. št. 144 – pot 3403 m2,
– parc. št. 163 – pot 4113 m2,
– parc. št. 215 – pot 1335 m2,
– parc. št. 221 – pot 654 m2,
– parc. št. 227 – pot 770 m2,
– parc. št. 299 – pot 497 m2,
– parc. št. 318 – pot 1064 m2,
– parc. št. 336 – pot 679 m2,
– parc. št. 413 – pot 1979 m2,
– parc. št. 441 – pot 541 m2,
– parc. št. 455 – pot 1156 m2,
– parc. št. 633 – pot 2456 m2,
– parc. št. 670 – pot 1770 m2,
– parc. št. 688 – pot 980 m2,
– parc. št. 785 – pot 1605 m2,
– parc. št. 841 – pot 339 m2,
– parc. št. 862 – pot 281 m2,
– parc. št. 871 – pot 345 m2,
– parc. št. 910 – pot 502 m2,
– parc. št. 928 – pot 219 m2,
– parc. št. 932 – pot 970 m2,
– parc. št. 1002 – pot 901 m2,
– parc. št. 1038/1 – pot 548 m2,
– parc. št. 1038/2 – pot 1093 m2,
– parc. št. 1084 – pot 508 m2,
– parc. št. 1099 – pot 678 m2,
– parc. št. 1283/1 – pot 1971 m2,
– parc. št. 1283/2 – pot 36 m2,
– parc. št. 1408 – pot 1166 m2,
– parc. št. 1503 – pot 360 m2,
– parc. št. 1516 – pot 640 m2,
– parc. št. 1523 – pot 500 m2,
– parc. št. 1553 – pot 537 m2,
– parc. št. 1730/1 – pot 324 m2,
– parc. št. 1932 – pot 260 m2,
– parc. št. 1937 – pot 1191 m2,
– parc. št. 2033 – pot 1133 m2,
– parc. št. 2266/1 – pot 562 m2,
– parc. št. 2494/5 – funkcionalni objekt 246 m2,
– parc. št. 3245 – pot 1016 m2,
– parc. št. 3080 – pot 374 m2,
vsa vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 257, k.o. Moravci.
– parc. št. 3374/2 – pot 73 m2,
– parc. št. 3624/1 – travnik 1597 m2,
– parc. št. 3624/2 – pot 232 m2,
– parc. št. 3627 – pot 9966 m2,
– parc. št. 3628 – pot 7697 m2,
– parc. št. 3629 – pot 455 m2,
– parc. št. 3630 – pot 993 m2,
– parc. št. 3631 – pot 265 m2,
– parc. št. 3633 – pot 969 m2,
– parc. št. 3634 – pot 879 m2,
– parc. št. 3635 – pot 2104 m2,
– parc. št. 3636 – pot 502 m2,
– parc. št. 3637 – pot 1125 m2,
– parc. št. 3638 – pot 512 m2,
– parc. št. 3639 – pot 338 m2,
– parc. št. 3641 – pot 753 m2,
– parc. št. 3642 – pot 572 m2,
– parc. št. 3643 – pot 898 m2,
– parc. št. 3647 – pot 605 m2,
– parc. št. 3648 – pot 338 m2,
– parc. št. 3649 – pot 1716 m2,
– parc. št. 3650 – pot 917 m2,
– parc. št. 3651 – pot 1940 m2,
– parc. št. 3652 – pot 253 m2,
– parc. št. 3653 – pot 321 m2,
– parc. št. 3654 – pot 680 m2,
– parc. št. 3655 – pot 405 m2,
– parc. št. 3656 – pot 1780 m2,
– parc. št. 3657 – pot 2715 m2,
– parc. št. 3658 – pot 475 m2,
– parc. št. 3659 – pot 406 m2,
– parc. št. 3660 – pot 1223 m2,
– parc. št. 3667 – pot 682 m2,
– parc. št. 3668 – pot 660 m2,
– parc. št. 3669 – pot 2345 m2,
– parc. št. 3670 – pot 1468 m2,
– parc. št. 3671 – pot 972 m2,
– parc. št. 3672 – pot 779 m2,
– parc. št. 3673 – pot 851 m2,
– parc. št. 3674 – pot 2017 m2,
– parc. št. 3675 – pot 208 m2,
– parc. št. 3676 – pot 307 m2,
– parc. št. 3695 – pot 1514 m2,
– parc. št. 3698 – funkcionalni objekt 582 m2,
– parc. št. 3702 – funkcionalni objekt 1202 m2,
– parc. št. 3706 – funkcionalni objekt 662 m2,
– parc. št. 3707 – funkcionalni objekt 517 m2,
– parc. št. 3708 – funkcionalni objekt 314 m2,
– parc. št. 3711 – funkcionalni objekt 5531 m2,
– parc. št. 3713 – funkcionalni objekt 351 m2,
– parc. št. 3714 – funkcionalni objekt 766 m2,
– parc. št. 3715 – funkcionalni objekt 691 m2,
– parc. št. 3719 – funkcionalni objekt 206 m2,
– parc. št. 3720 – funkcionalni objekt 714 m2,
– parc. št. 3722 – funkcionalni objekt 2005 m2,
– parc. št. 3723 – funkcionalni objekt 633 m2,
vsa vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 770, k.o. Moravci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/08-24
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost