Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2846. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 8759.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 16. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 1081/1 – cesta 7010 m2,
– parc. št. 1081/2 – cesta 4983 m2,
obe vpisani v z. k. vložku št. 69, k.o. Berkovci
– parc. št. 1085 – vodotok 3414 m2,
– parc. št. 1080/1 – vodotok 1285 m2,
– parc. št. 1080/2 – vodotok 4390 m2,
vse vpisane v z.k. vložku št. 60, k.o. Berkovci
– parc. št. 11 – pot 210 m2,
– parc. št. 84 – pot 461 m2,
– parc. št. 129 – pot 425 m2,
– parc. št. 265 – pot 1825 m2,
– parc. št. 326 – pot 938 m2,
– parc. št. 336 – pot 788 m2,
– parc. št. 355 – pot 896 m2,
– parc. št. 461 – pot 962 m2,
– parc. št. 519 – pot 767 m2,
– parc. št. 588/2 – pot 1583 m2,
– parc. št. 642 – pot 1068 m2,
– parc. št. 650 – pot 558 m2,
– parc. št. 726 – pot 1056 m2,
– parc. št. 747 – pot 417 m2,
– parc. št. 844 – pot 795 m2,
– parc. št. 845 – pot 316 m2,
– parc. št. 928 – pot 1245 m2,
– parc. št. 930 – pot 1284 m2,
– parc. št. 1064 – pot 470 m2,
– parc. št. 1083 – pot 2352 m2,
– parc. št. 1084 – pot 3076 m2,
– parc. št. 1086 – pot 480 m2,
– parc. št. 548/1 – pot 615 m2,
– parc. št. 548/2 – pot 461m2,
– parc. št. 1082/1 – cesta 2634 m2,
– parc. št. 1082/2 – cesta 536 m2,
– parc. št. 623/1 – pot 2709 m2,
vsa vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 59, k.o. Berkovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01/08-26
Moravske Toplice, dne 16. junija 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost