Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2840. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško, stran 8743.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ter v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 81/03, 109/03, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 in 9/07) in Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 in 122/07) je Občinski svet Občine Krško na 22. seji dne 19. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
1. člen
S tem odlokom se v prvem odstavku 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško (Uradni list RS, št. 108/03, 15/05 in 24/08) dodata novi alinei, ki glasita:
»– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– informacijskih prostorskih podatkov,«.
Dosedanje prva, druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se črtata četrta in peta alinea.
Drugi odstavek 11. člena se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-02-4/2003-O200
Krško, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost