Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2827. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja FOTOGRAFIJA, stran 8710.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja FOTOGRAFIJA
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja fotografija, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije.
3. Računalništvo in informatika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska), elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska), elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike.
4. Oblikovanje fotografije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, slikarstva, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije) ali arhitekture.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
5. Temelji fotografije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja ali fizike.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
6. Tehnološki sistemi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, slikarstva, kiparstva, arhitekture ali fizike.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
7. Tehnike fotografiranja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, arhitekture ali fizike.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
8. Svetlobni viri in osvetljevanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, scenografije, filmske in televizijske režije, arhitekture ali elektrotehnike.
9. Obdelava in predstavitve fotografije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije) ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
10. Temelji video in tonske tehnike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmskega in televizijskega snemanja, fizike ali elektrotehnike.
11. Temelji animacije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, arhitekture, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva ali matematike (smer – računalništvo z matematiko).
12. Razvoj fotografije in vizualnega sporočanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), umetnostne zgodovine, novinarstva, komunikologije, sociologije, sociologije kulture ali filozofije.
13. Podjetništvo ekonomika in trženje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali sociologije.
14. Ateljejska fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, scenografije, filmske in televizijske režije, arhitekture ali oblikovanja (smer – vizualne komunikacije).
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, arhitekture ali oblikovanja (smer – vizualne komunikacije) ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
15. Oglaševalska fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, gledališke in radijske režije, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), ekonomije, organizacije in managementa, komunikologije ali sociologije.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije ali oblikovanja (smer – vizualne komunikacije) ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
16. Arhitekturna fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, arhitekture ali biologije.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, arhitekture ali biologije ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
17. Vizualne komunikacije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, filmske in televizijske režije, komunikologije ali oblikovanja (smer – vizualne komunikacije).
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
18. Oblikovanje vizualnih komunikacij
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali oblikovanja (smer – vizualne komunikacije).
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
19. Reprofotografija in tiskarske tehnike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, filmske in televizijske režije ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija).
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, filmske in televizijske režije ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali visokošolski strokovni študijski program fotografije ali grafične tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fotografije, filmske in televizijske režije, gledališke in radijske režije ali tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija) ali
– visokošolski strokovni študijski program fotografije ali grafične tehnike ali
– višješolski študijski program grafične tehnike ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali multimedija.
20. Znanstveno-tehnična fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, filmske in televizijske režije, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, medicine ali splošne medicine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, filmske in televizijske režije, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, medicine ali splošne medicine ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
21. Multiemulzijska fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, medicine ali splošne medicine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, medicine ali splošne medicine ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
22. Razvoj fotografskih tehnik
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, sociologije, sociologije kulture, komunikologije ali umetnostne zgodovine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
23. Medicinska fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, medicine ali splošne medicine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, medicine ali splošne medicine ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
24. Ostale smeri tehnične fotografije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmska in TV kamera, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, strojništva, metalurgije ali metalurgije in materialov.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
25. Scenska fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, scenografije, filmske in televizijske režije, sociologije, sociologije kulture, novinarstva ali arhitekture.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, sociologije, sociologije kulture, novinarstva ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program fotografije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
26. Filmska in televizijska produkcija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmske in televizijske režije ali organizacije in managementa sistemov.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmske in televizijske režije ali organizacije in managementa sistemov ali visokošolski strokovni študijski program organizacije in managementa.
27. Montaža in digitalna postprodukcija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, elektrotehnike ali računalništva in informatike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, elektrotehnike ali računalništva in informatike ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
28. Teorija filmskega in video jezika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, dramaturgije, sociologije, sociologije kulture, novinarstva, filozofije ali umetnostne zgodovine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
29. Razvoj in kritika scenskih umetnosti
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program filmske in televizijske režije, gledališke in radijske režije, dramaturgija, dramska igra in umetniška beseda, sociologije, sociologije kulture, komunikologije, filozofije ali umetnostne zgodovine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
30. Reportažna fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, arhitekture, sociologije, sociologije kulture ali novinarstva.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
31. Razvoj fotoreportaže in množičnih medijev
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, arhitekture, umetnostne zgodovine, sociologije, sociologije kulture ali novinarstva.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
32. Temelji besednega sporočanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, slovenščine, novinarstva, komunikologije, sociologije ali sociologije kulture.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
33. Teorija komuniciranja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, slovenščine, novinarstva, komunikologije, sociologije ali sociologije kulture.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
34. Uredniško delo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije slovenščine, novinarstva, komunikologije, sociologije ali sociologije kulture.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
35. Avtorska fotografija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, slikarstva, kiparstva, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), arhitekture, novinarstva, sociologije, filozofije ali umetnostne zgodovine.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, slikarstva, kiparstva, fizike, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, tekstilstva in grafične tehnologije (smer – grafična tehnologija), arhitekture, novinarstva, sociologije, filozofije ali umetnostne zgodovine ali visokošolski strokovni študijski program fotografije, risanja in slikanja ali grafične tehnike.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
36. Dokumentaristika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, bibliotekarstva, oblikovanja (smer – vizualne komunikacije), umetnostne zgodovine ali arhitekture.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, bibliotekarstva, umetnostne zgodovine ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program fotografije ali kemijske tehnologije.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
37. Temelji filmskega in TV snemanja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije, filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, elektrotehnike ali strojništva.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program fotografije filmskega in televizijskega snemanja, filmske in televizijske režije, elektrotehnike ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program fotografije, elektrotehnike ali strojništva.
Inštruktor je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in:
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja fotografija ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic fotografski tehnik ali
– je opravil mojstrski izpit in je fotografski mojster.
38. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
39. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2008
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2008-3311-0042
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost