Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2826. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja OBLIKOVANJE MATERIALOV, stran 8708.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja OBLIKOVANJE MATERIALOV
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja oblikovanje materialov, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, ekonomije, organizacije in managementa sistemov, psihologije, pedagogike ali sociologije.
3. Računalništvo in informatika
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska), elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska), elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska), elektrotehnike, gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika, strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali
– visokošolski strokovni študijski program računalništvo in informatika, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike, elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva ali
– višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika, elektronika, strojništvo ali mehatronika.
4. Podjetništvo ekonomika in trženje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali sociologije.
5. Prostoročno risanje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture, lesarstva ali strojništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture lesarstva ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program risanja in slikanja, lesarstva ali strojništva.
6. Osnove likovne teorije
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
7. Osnove estetike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
8. Tehnično risanje in opisna geometrija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali lesarstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali lesarstva ali visokošolski strokovni študijski program risanja in slikanja, strojništva, gradbeništva ali lesarstva.
9. Predstavitvene tehnike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
10. Dokumentiranje in arhiviranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, sociologije, zgodovine, umetnostne zgodovine ali bibliotekarstva.
11. Značilnosti kamna
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geologije, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali kiparstva.
12. Orodja, programska in strojna oprema
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali kiparstva.
13. Tehnologije ročne obdelave kamna
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali kiparstva.
14. Tehnologije strojne obdelave kamna
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo, arhitekture ali kiparstva.
15. Oblikovanje figurativne plastike
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
16. Poškodbe, zaščita in restavriranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, restavratorstva ali arhitekture.
17. Intarzija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja ali restavratorstva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja ali restavratorstva.
18. Mozaik
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, restavratorstva ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, restavratorstva ali arhitekture.
19. Poldragi kamni
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geologije, kiparstva oblikovanja ali restavratorstva.
20. Tvoriva v lesarstvu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, gozdarstva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
21. Pomožni materiali v lesarstvu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
22. Površinska obdelava lesa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
23. Programska orodja in oprema – les
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, strojništva ali gospodarski inženiring – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, strojništva ali gospodarski inženiring – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali strojništva.
24. Tehnologija ročne obdelave lesa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, strojništva ali gospodarski inženiring – smer strojništvo.
25. Tehnologija strojne obdelave lesa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, strojništva ali gospodarski inženiring – smer strojništvo.
26. Patologije in sanacije izdelkov – les
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, biologije, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
27. Restavratorske tehnike – les
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, oblikovanja, restavratorstva ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, oblikovanja, restavratorstva ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva.
28. Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega pohištva
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine, etnologije in kulturne antropologije, arhitekture, oblikovanja ali lesarstva.
29. Oblikovanje stavbnega pohištva
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali gradbeništva.
30. Oblikovanje bivalnega pohištva
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali gradbeništva.
31. Rezbarjenje in plastika v lesu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali risanja in slikanja.
32. Intarzija in inkustracije lesa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali risanja in slikanja.
33. Alternativne izrazne tehnike – les
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali risanja in slikanja.
34. Oblikovanje plovil in opreme les
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali arhitekture.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstvo, gradbeništva, gospodarskega inženirstva – smer gradbeništvo ali arhitekture ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva ali gradbeništva.
35. Oblikovanje drobnih izdelkov iz lesa
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, arhitekture, oblikovanja, umetnostne zgodovine ali etnologije in kulturne antropologije.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program lesarstva, arhitekture, oblikovanja, umetnostne zgodovine ali etnologije in kulturne antropologije ali visokošolski strokovni študijski program lesarstva.
36. Kulturna dediščina – les
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije, arhitekture, oblikovanja, umetnostne zgodovine ali lesarstva.
37. Materiali
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, metalurgije ali metalurgije in materialov.
38. Tehnologija
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, metalurgije, metalurgije in materialov ali oblikovanja.
39. Mehanika s strojnimi elementi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva ali gospodarskega inženirstva – smer strojništvo ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
40. Oblikovanje in tehnologija izdelka
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
41. Načrtovanje prototipov
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
42. Projektno delo
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
43. Umetniško izražanje v kovini
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
44. Menedžment inovativnosti in tehnologij
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov, strojništva, gospodarskega inženirstva – smer strojništvo, kiparstva, oblikovanja ali arhitekture.
45. Računalniška podpora oblikovanju
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
46. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom.
47. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2008
Ljubljana, dne 16. junija 2008
EVA 2008-3311-0038
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost