Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2823. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 8705.

Na podlagi 95. člena in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 173. seji, dne 12. 6. 2008 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I.
V Sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02, 87/02, 67/03, 116/03, 34/04, 107/04, 5/06, 124/06 in 102/07) se I. točka spremeni v naslednjem:
– razreši se člane Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Rafaela Viltužnika, Jožefa Roškarja, Tanjo Mate, dr. med., mag. Radovana Tavzesa in dr. Rafaela Martinčiča;
– za člane Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenujejo Davorin Bratuš, Joško Knez, prim. Janez Remškar, dr. med, mag. Igor Grlicarev in dr. Renato Vidrih.
II.
II. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko Zdravka Stolnika;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se imenuje Domen Jurše.
III.
III. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnika poveljnika Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Darka Buta;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenuje Silvestra Šrimpfa.
IV.
IV. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko Uroš Čadež in maj. Sašo Jug;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko se imenujeta Matej Brajnik in ppk. Leon Tušar.
V.
V. točka se spremeni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko se imenuje Aleksander Vončina.
VI.
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Luka Levičnik in Ivan Celestina;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se imenujeta Ivan Lovše in Branko Rantaša.
VII.
VII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnico poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo Bredo Ferš;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Obalno regijo se imenuje Srečko Bogatec.
VIII.
VIII. točka se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko Franc Panjan in Uroš Dular;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko se imenuje Žarko Kovačevič.
IX.
X. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko Bojan Križman;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenujeta Milan Brumen in Boris Peroša.
X.
XI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje Jožef Makoter;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenuje Branimir Šijanec.
XI.
XII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Posavje Anton Koren;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Posavje se imenuje Zvone Košmerl.
XII.
XIII. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se člana Štaba Civilne zaščite za Zasavje dr. Rudi Zupan;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenuje dr. Franc Novak.
XIII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 84600-2/2008/6
Ljubljana, dne 12. junija 2008
EVA 2008-1911-0016
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost