Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2822. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije, stran 8705.

Na podlagi 10. člena Uredbe o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
I.
Enotne letne cene za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev in enotne letne premije za električno energijo, ki jo kvalificirani proizvajalci prodajo samostojno ali preko posrednika, so:
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|Vrsta KE glede na  |Velikostni   |Enotna   |Enotna   |
|vir primarne     |razred     |letna cena |letna   |
|energije       |        |(€/MWh)  |premija  |
|           |        |      |(€/MWh)  |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|hidroelektrarne   |do vključno   |   65,72|   13,34|
|           |1 MW      |      |      |
|           +----------------+-----------+-----------+
|           |nad 1 MW do 10 |   63,41|   11,03|
|           |MW       |      |      |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|KE na biomaso    |do vključno   |   123,17|   70,79|
|           |1 MW      |      |      |
|           +----------------+-----------+-----------+
|           |nad 1 MW    |   119,35|   66,97|
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|sosežig       |nad 1 MW    |     /|   22,00|
|biomase(1)      |        |      |      |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|vetrne KE      |do vključno   |   64,84|   12,46|
|           |1 MW      |      |      |
|           +----------------+-----------+-----------+
|           |nad 1 MW    |   62,61|   10,23|
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|geotermalne KE    |        |   62,61|   10,23|
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|sončne KE      |do vključno 50 |   399,57|   347,19|
|           |kW       |      |      |
|           +----------------+-----------+-----------+
|           |nad 50 kW    |   399,57|   347,19|
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|druge KE(2)     |        |   120,89|   83,33|
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|kombinirane KE na  |        |   66,98|   29,42|
|OVE(3)        |        |      |      |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|KE ali toplarne na  |do vključno   |   56,77|    4,39|
|komunalne odpadke(4) |1 MW      |      |      |
|           +----------------+-----------+-----------+
|           |nad 1 MW do 10 |   52,89|    0,51|
|           |MW       |      |      |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|toplarne za     |do vključno   |   79,63|   27,25|
|daljinsko      |1 MW      |      |      |
|ogrevanje      +----------------+-----------+-----------+
|           |nad 1 MW do 10 |   75,07|   22,69|
|           |MW       |      |      |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
|industrijske     |do vključno   |   77,35|     /|
|toplarne(5)     |1 MW      |      |      |
+---------------------+----------------+-----------+-----------+
(1) Sosežig lesne biomase v termoelektrarnah, kjer predstavlja biomasa do 5% energetske vrednosti vhodne energije in kjer za sosežig ni opravljena rekonstrukcija kurilne naprave.
Količina električne energije iz proizvedene iz biomase na prej določeni način, ki prejema enotno letno premijo, v letu 2008 ne sme preseči 130 GWh.
(2) Elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, v to skupino sodijo KE na bioplin iz živalskih in rastlinskih odpadkov v kmetijski dejavnosti.
(3) Kombinacije navedenih elektrarn na obnovljive vire.
(4) KE in toplarne na komunalne odpadke vključujejo tudi KE na deponijski plin in KE na plin iz komunalnih čistilnih naprav.
(5) Povprečna odkupna cena za industrijske toplarne do 1 MW velja za vse viške nad lastno porabo, ki jih kvalificirani proizvajalec odda v javno omrežje.
V tabeli uporabljeni kratici pomenita:
– KE: kvalificirana elektrarna,
– OVE: obnovljivi viri energije.
II.
Enotne letne cene in enotne letne premije ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 75/06).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-4/2008/10
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EVA 2008-2111-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost