Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2808. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 8653.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 67/06 in 59/06) je župan Občine Vojnik dne 18. 6. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev Osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje za Frankolovo – Verpete, ki ga je izdelalo podjetje Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o., pod številko 507/07.
II.
Osnutek OPPN za območje Frankolovo – Verpete se pripravi za območje, ki obsega zemljišča parc. št. 2/1 in 66, obe k.o. Verpete.
Velikost območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša cca. 7.310 m2.
III.
Javna razgrnitev osnutka Frankolovo – Verpete bo potekala od naslednjega dne po objavi tega sklepa v uradnem listu in bo trajala 30 dni, na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, in v prostorih Krajevne skupnosti Frankolovo.
V času javne razgrnitve osnutka Frankolovo – Verpete bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. Javna obravnava bo 10. 7. 2008 ob 15. uri v prostorih Krajevne skupnosti Frankolovo, Stražica 2, 3213 Frankolovo (ali Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik).
IV.
V okviru javne razgrnitve v času uradnih ur občine ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek OPPN Frankolovo – Verpete.
Pripombe in predloge, ki jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Vojnik. Nato bo občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče. Stališče bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu ter ga nato posredovala v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2008-1
Vojnik, dne 18. junija 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti