Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2803. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, stran 8643.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov in sistema obračunavanja cen na distribucijskem omrežju (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter na podlagi tretjega odstavka 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-3/2008-8/ZP-2, z dne 19. 6. 2008, Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, na katerem izvaja dejavnost gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina (C(DK)) znaša 0,1636 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3584 EUR/mesec.
5. člen
Cena za izvajanje meritev znaša:
+----------+-----------------+---------------------------------+
|     |Mehovni plinomer |  Letni pavšal za plinomer   |
|     |         |      (EUR/leto)      |
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |         |znesek brez DDV| znesek z DDV  |
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-4       |    17,9304|     21,5165|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-6       |    22,8216|     27,3859|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-10       |    70,0932|     84,1118|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-16       |    70,0932|     84,1118|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-25       |    91,2840|     109,5408|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-40       |    177,6792|     213,2150|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-65       |    221,6904|     266,0285|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+
|     |G-100      |    352,9128|     423,4954|
+----------+-----------------+---------------+-----------------+

+---------+------------------+-----------------+-----------------+
|Turbinski| Letni pavšal za | Letni pavšal za | Letni pavšal za |
| plinomer|   plinomer   |   korektor  |   korektor  |
|     |  (EUR/leto)  | temperature in |  temperature  |
|     |         | tlaka (EUR/leto)|  (EUR/leto)  |
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|     | znesek | znesek z| znesek |znesek z| znesek |znesek z|
|     |brez DDV|  DDV  |brez DDV|  DDV |brez DDV|  DDV |
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-65   |296,5116| 355,8139|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-100  |328,4616| 394,1539|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-160  |369,2136| 443,0563|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-250  |387,1440| 464,5728|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-400  |738,1008| 885,7210|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-650  |738,1008| 885,7210|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
|G-1000  |902,5752|1083,0902|397,7400|477,2880|127,1470|152,5764|
+---------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+
+----------+------------------+-----------------+------------------+
|Rotacijski| Letni pavšal za | Letni pavšal za | Letni pavšal za |
| plinomer |   plinomer   |   korektor  |   korektor   |
|     |  (EUR/leto)  | temperature in |  temperature  |
|     |         | tlaka (EUR/leto)|  (EUR/leto)  |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|     | znesek | znesek z| znesek |znesek z| znesek |znesek z|
|     |brez DDV|  DDV  |brez DDV|  DDV |brez DDV | DDV  |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-16   |189,9048| 227,8858|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-25   |212,2368| 254,6842|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-40   |252,9888| 303,5866|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-65   |280,0476| 336,0571|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-100   |352,9128| 423,4954|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
|G-160   |435,3948| 522,4738|397,7400|477,2880| 127,1470|152,5764|
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica (Uradni list RS, št. 18/07).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. julija 2008.
Št. AE/4/2008
Ljubljana, dne 27. maja 2008
EVA 2008-2111-0079
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti