Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2802. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, stran 8641.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve in ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
1. člen
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06 in 49/08) se v zadnji alineji točke 1) 2. člena beseda »sme« nadomesti z besedilom »in subjekti, ki izvajajo nadzor nad plačevanjem cestnine, smejo«.
2. člen
V 22. členu se besedilo točke 68) spremeni tako, da se glasi:
»68) znak »omejitev največje dovoljene hitrosti na cestah v Republiki Sloveniji« (III-75), ki označuje splošne omejitve dovoljenih hitrosti v Republiki Sloveniji po vrsti ceste, opozarja na uporabo luči v prometu ter opozarja na način plačila cestnine na cestninskih cestah;«.
Grafični prikaz prometnega znaka III-75 se nadomesti z novim grafičnim prikazom III-75.
Besedilo točke 93) se spremeni tako, da se glasi:
»93) znak »razvrščanje vozil na območju cestninske postaje« (III-100), ki označuje na cesti, za uporabo katere se plačuje cestnina, lego prometnih pasov, ki jih morajo uporabljati vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t in ki so označena z vinjeto, ter lego prometnih pasov, ki jih morajo uporabljati vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t;«.
Grafični prikaz prometnega znaka III-100 se nadomesti z novim grafičnim prikazom III-100.
Za točko 94) se doda nova točka 94.a), ki se glasi:
»94.a) znak »vinjetna – cestninska steza« (III-101.1), ki označuje na cesti, za uporabo katere se plačuje cestnina, prometni pas, ki ga smejo uporabljati le vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t in ki so označena z vinjeto;«.
Doda se nov grafični prikaz prometnega znaka III-101.1.
Za točko 95) se doda nova točka 95.a), ki se glasi:
»95.a) znak »mešana vinjetna – cestninska steza (III-102.1), ki označuje na cesti, za uporabo katere se plačuje cestnina, prometni pas, ki ga smejo uporabljati vsa vozila;«.
Doda se nov grafični prikaz prometnega znaka III-102.1.
3. člen
V 26. členu se besedilo podtočke o) točke 2) spremeni tako, da se glasi:
»o) znak III-100 (razvrščanje vozil na območju cestninske postaje), ki ima osnovno barvo rumeno, simbole pa črne, oranžne in zelene barve;«.
Za podtočko z) točke 2) se dodata novi podtočki aa) in ab), ki se glasita:
»aa) znak III-101.1 (vinjetna – cestninska steza), ki je rumene barve z vstavljenim simbolom vinjete oranžne barve ter vstavljenim prometnim znakom II-6 in II-7.1 z napisom 3,5t;
ab) znak III-102.1 (mešana vinjetna – cestninska steza), ki je zelene barve in ki ima bel napis in vstavljen znak vinjete oranžne barve;«.
4. člen
V 28. členu se za točko 19) doda nova točka 20), ki se glasi:
»20) dopolnilna tabla IV-20 »vinjeta«, ki vozniku pojasnjuje, da vstopa na avtocesto (kadar je dodana znaku III-10) oziroma hitro cesto (kadar je dodana znaku III-12), za uporabo katere se plačuje cestnina, in da morajo biti vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, označena s predpisano vinjeto.«.
Doda se nov grafični prikaz dopolnilne table IV-20.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-5/2005/134-0032074
Ljubljana, dne 10. junija 2008
EVA 2008-2411-0053
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti