Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

2787. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota, stran 8586.

Na podlagi 2. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 15. seji dne 17. junija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/97 in 83/03) se besedilo 10. člena spremeni in dopolni tako, da se novo besedilo glasi:
»Dejavnosti vrtca sta:
– P/85.100 Predšolska vzgoja
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
2. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec upravlja svet vrtca.
Svet vrtca šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota.
Predstavnike delavcev vrtca volijo:
– enega predstavnika enota Gregorčičeva in enota Rakičan (Ringaraja in Veverička),
– enega predstavnika enota Talanyijeva, enota Bakovci in enota Krog (Miške, Krtek in Srnice),
– enega predstavnika enota Štefana Kovača in enota Pušča (Gozdiček in Romano).
Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu, ki ga določata zakon in pravila vrtca.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otrok v vrtcu.
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno. Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta vrtca.«
3. člen
Spremeni se 19. člen, tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje svet vrtca po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.«
4. člen
Določba 2. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta vrtca. Do izteka mandata svet vrtca deluje v obstoječi sestavi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0015/2008
Murska Sobota, dne 17. junija 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti