Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2008 z dne 13. 6. 2008

Kazalo

2560. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«, stran 6883.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB) ter 14., 47. in 78. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 17. seji dne 29. maja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
1. člen
6. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« (Uradni list RS, št. 25/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je razvrščena po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
58.110     Izdajanje knjig
58.120     Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130     Izdajanje časopisov
58.140     Izdajanje revij in periodike
59.200     Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
58.190     Drugo založništvo
18.110     Tiskanje časopisov
18.120     Drugo tiskanje
58.190     Drugo založništvo
18.140     Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.130     Priprava za tisk in objavo
18.200     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.190     Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
        prodajalnah
47.610     Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami
47.621     Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
        pisalnimi potrebščinami
47.782     Druga trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z novim blagom
47.910     Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.810     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
        tekstilijami in obutvijo
47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom
47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
55.204     Dejavnost počitniških domov in podobnih
        nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.300     Dejavnost avtokampov, taborov
56.101     Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.102     Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.103     Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.104     Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.300     Strežba pijač
49.391     Drug kopenski potniški promet
79.110     Dejavnost potovalnih agencij
79.120     Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
68.320     Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
81.100     Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
77.110     Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
        zakup
77.330     Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup
77.390     Dajanje drugih strojev, naprav in
        opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.210     Dajanje športne opreme v najem
77.220     Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290     Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v
        najem in zakup
62.020     Svetovanje o računalniških napravah in
        programih
63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
62.090     Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
73.200     Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.210     Dejavnost stikov z javnostjo
70.220     Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje
73.110     Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120     Posredovanje oglaševalskega prostora
81.210     Splošno čiščenje stavb
81.220     Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
        opreme
74.200     Fotografska dejavnost
74.300     Prevajanje in tolmačenje
82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
82.110     Druga splošna tajniška opravila
82.990     Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
82.200     Dejavnost klicnih centrov
82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
74.100     Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
63.990     Druge dejavnosti informacijskih storitev
74.900     Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
        dejavnosti
77.400     Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
        v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
84.120     Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
        in drugih socialnih storitev, razen obvezne
        socialne varnosti
85.320     Srednješolsko poklicno in strokovno
        izobraževanje
85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije
85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
59.110     Produkcija filmov, video filmov,
        televizijskih oddaj
59.120     Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
        filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
59.140     Kinematografska dejavnost
90.010     Umetniško uprizarjanje
90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
90.030     Umetniško ustvarjanje
79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
90.040     Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.210     Dejavnost zabaviščnih parkov
79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
90.010     Umetniško uprizarjanje
90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
93.299     Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
63.910     Dejavnost tiskovnih agencij
74.200     Fotografska dejavnost
90.030     Umetniško ustvarjanje
91.011     Dejavnost knjižnic in arhivov
91.012     Dejavnost knjižnic in arhivov
91.020     Dejavnost muzejev
91.030     Varstvo kulturne dediščine
93.110     Obratovanje športnih objektov
79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju športa in
        rekreacije
93.110     Obratovanje športnih objektov
93.120     Dejavnost športnih klubov
93.190     Druge športne dejavnosti
78.100     Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
        dejavnosti
93.299     Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
        čas.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2008-18
Šempeter pri Gorici, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti