Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2411. Odredba o prepovedi prometa na cestah, stran 6180.

Na podlagi drugega odstavka 115. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – ZORed in 37/08 ZVCP-1E) in 26. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah
1. člen
(1) S to odredbo se v ponedeljek, 9. junija 2008, od 18. do 22. ure in v torek, 10. junija 2008, od 13. do 17. ure prepove ves promet na naslednjih cestah:
1. A2 Podtabor–Vodice;
2. G2-104 Kranj–Sp. Brnik;
3. LC-183090 Polica–Kranj zahod–Kokrica;
4. R2-410 Kranj–Kokrica.
(2) Od ponedeljka, 9. junija 2008, od 9. ure, do torka, 10. junija 2008, do 17. ure se prepove ves promet na cesti LC-183080 Kokrica–Brdo–Britof.
2. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali na delu ceste zunaj vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki iz drugih razlogov (sodelovanje na protestu ali drugo) ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, oziroma pravna ali fizična oseba, ki ji to odredi Policija ali Prometni inšpektorat Republike Slovenije;
6. zaradi prevoza in zagotavljanja varnosti varovanim osebam, ki jih prevaža in varuje policija.
3. člen
(1) Od nedelje, 8. junija 2008, od 24. ure, do torka 10. junija 2008 do 17. ure je prepovedano parkiranje in ustavljanje vseh vozil v širini 200 metrov levo in desno od vseh cest navedenih v 1. členu te odredbe.
(2) Od ponedeljka, 9. junija 2008, od 24. ure do torka 10. junija do 16. ure je prepovedano parkiranje na naslednjih ulicah v Ljubljani:
1. Gosposvetska cesta;
2. Slovenska cesta;
3. Šubičeva ulica;
4. Beethovnova ulica;
5. Cankarjeva cesta;
6. Prešernova cesta od Šubičeve ulice do Tivolske ceste;
7. Prežihova ulica;
8. Novi trg;
9. Cesta 27. aprila;
10. Metelkova ulica;
11. Tabor med Metelkovo ulico in Maistrovo ulico;
12. Maistrova ulica;
13. Masarykova cesta;
14. Trg OF;
15. Emonska cesta od Zoisove ceste do Rimske ceste;
16. Trg francoske revolucije;
17. Vegova ulica;
18. Turjaška ulica;
19. Roška cesta;
20. Ambrožev trg;
21. Poljanska cesta od Roške ceste do Ambroževega trga;
22. Rozmanova ulica;
23. Trubarjeva cesta od Rozmanove ulice do Njegoševe ceste in
24. Hrvatski trg.
4. člen
(1) V ponedeljek, 9. junija 2008, od 18. do 22. ure in v torek, 10. junija 2008 od 9. do 17. ure se na določenih cestah prepove promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ter vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago.
(2) Prepoved prometa iz prejšnjega odstavka velja na naslednjih cestah:
1. A2 Predor Karavanke–Radovljica;
2. G1-8 Radovljica–Črnivec;
5. H1 Črnivec–Peračica;
6. A2 Peračica–Ljubljana (Šentvid);
7. GI-8 Ljubljana (Šentvid)–Ljubljana (obvoznica);
8. G2-104 Kranj–Mengeš;
9. R1-211 Kranj–Ljubljana.
(3) Od torka, 10. junija 2008, od 9. do 17. ure se na določenih cestah prepove promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ter vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago.
(4) Prepoved prometa iz prejšnjega odstavka velja na naslednjih cestah:
1. Celovška cesta v Ljubljani, od križišča z obvoznico do križišča s Tivolsko cesto (križišče Delavski dom);
2. Tivolska cesta v Ljubljani, od križišča z Dunajsko cesto (križišče Bavarski dvor) do križišča s Tržaško cesto (križišče Trg MDB);
3. Aškerčeva cesta;
4. Zoisova cesta;
5. Karlovška cesta, od križišča z Zoisovo cesto do križišča z Roško cesto;
6. Roška cesta;
7. Poljanska cesta, od križišča z Glonarjevo ulico do Ambroževega Trga;
8. Rozmanova ulica;
9. Trubarjeva ulica, od Rozmanove ulice do Njegoševe ulice;
10. Zaloška cesta, od Njegoševe ulice do Grablovičeve ulice;
11. Njegoševa ulica;
12. Masarykova ulica;
13. Trg OF;
14. Streliška ulica;
15. Cesta Slovenskih kmečkih uporov;
16. Cesta 27. aprila, od Rožna dolina – cesta V do Škrabčeve ulice.
5. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena ne velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču ali na delu ceste zunaj vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki iz drugih razlogov (sodelovanje na protestu ali drugo) ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, oziroma pravna ali fizična oseba, ki ji to odredi Policija ali Prometni inšpektorat Republike Slovenije;
6. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
7. zaradi dostave naftnih derivatov na bencinske servise.
6. člen
Policisti lahko dovolijo promet, parkiranje ali ustavljanje vozil, za katera velja prepoved, pred iztekom časa, določenega v 1., 3. in 4. členu te odredbe. Obvestilo o tem se objavi v medijih.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-97/2007/148 (212-07)
Ljubljana, dne 3. junija 2008
EVA 2008-1711-0045
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve